Πληροφορίες

Εκτιμώμενη εξέταση 1992

Εκτιμώμενη εξέταση 1992

Εξετάσεις 2002 - Συνηθισμένη συνεδρία (Διεύθυνση: Γενικά - Ταξινόμηση μαθημάτων)

Μια κατολίσθηση, αποσπασμένη από γη που ανήκει στο δημοτικό ακίνητο, χτυπά ένα γειτονικό αγρόκτημα προκαλώντας τις ακόλουθες ζημιές:
- καταστροφή εκατό ροδακινιών
- καταστροφή ενός πηγαδιού και μέρος του αρδευτικού συστήματος.
Η εταιρεία, με έκταση 4,50,00 εκτάρια, ενεργοποιεί ένα σύστημα φρούτων και λαχανικών με 3,00,00 εκτάρια οπωρώνας ροδάκινου 6 ετών και 1,20,00 εκτάρια καλλιεργειών λαχανικών την άνοιξη-καλοκαίρι.
Ο υποψήφιος, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτίμηση της ζημιάς, προχωρά στην εκτίμηση της αποζημίωσης που οφείλεται στον ιδιοκτήτη του ενοικιαστή, γνωρίζοντας ότι το συμβάν συνέβη στα μέσα Απριλίου.

_______________________
Μέγιστη διάρκεια της δοκιμής: 6 ώρες.
Επιτρέπεται η χρήση τεχνικών εγχειριδίων και μη προγραμματιζόμενων υπολογιστών τσέπης.
Δεν επιτρέπεται η έξοδος από το Ινστιτούτο προτού περάσουν 3 ώρες από την υπαγόρευση του θέματος.

Ανάλυση

Το ζήτημα της αξιολόγησης της υπαίθρου είναι μάλλον περίπλοκο στο ότι, εκτός από το να ζητάει κάποια γνώση των τεχνικών διαχείρισης επιχειρήσεων από τους υποψηφίους, απαιτεί μια σειρά εκτιμήσεων απαραίτητων για τον υπολογισμό της εύλογης αποζημίωσης που οφείλεται σε έναν ιδιωτικό επιχειρηματία, για ζημίες που υπέστησαν μια κατολίσθηση.
Το κείμενο του υπουργικού θέματος καθορίζει επαρκώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ακινήτου: σειρά καλλιέργειας οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των ροδακινιών της ίδιας εποχής, με λαχανικά σε συνεχή εναλλαγή σε σύντομους και ακόμη και μεγάλους κύκλους που επεκτείνονται μέχρι το καλοκαίρι.
Το ατύχημα που θεωρείται, κατολίσθηση, υποδηλώνει ένα εξαιρετικό φυσικό συμβάν, το οποίο προκάλεσε μια σειρά ετών, που αναφέρονται στο κείμενο, τα οποία ωστόσο απαιτούν ορισμένες λεπτομέρειες ή ομαδοποιήσεις τεχνικής-εκτιμητικής φύσης, οι οποίες θα πρέπει να συνοψιστούν, για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας του πολυάριθμα αιτήματα:
Το κεφάλαιο της γης υφίσταται μεταβολή, ίσως λόγω της συσσώρευσης υλικών υγειονομικής ταφής, σε επιφάνεια 0,12,00 εκταρίων που πιθανώς καταλαμβάνεται από το n. 100 ροδάκινα (4m x 3m), φοίνικες Επιπλέον, συμβαίνει η ταφή ενός πηγαδιού, έτσι ώστε το σύστημα άρδευσης να απαιτεί άμεση αποκατάσταση, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η άρδευση των λαχανικών και των οπωροφόρων δένδρων.
Η γεωργική πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένων κινητήρων, μηχανών και εργαλείων, της αξίας, που επιβεβαιώθηκε μέσω έρευνας που θα διεξαχθεί επί τόπου, περιελάμβανε ένα σύστημα άρδευσης που αποτελείται από το καλά εξοπλισμένο με αντλία για ανύψωση και φιλτράρισμα του νερού για συνολικά 23.000.000 λιρέτες, συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων να ασκήσετε μικρο-άρδευση τόσο στον οπωρώνα ροδάκινου στον κήπο. Οι εμφανιζόμενες τιμές λαμβάνουν υπόψη την ηλικία των έργων και τη φθορά του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για πάνω από 10 χρόνια.
Η στιγμή της εκτίμησης, στα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, υποδηλώνει την παρουσία των ακόλουθων καλλιεργειών στο κάτω μέρος, το αντικείμενο της εκτίμησης: εποχιακά μαρούλια στον φυτικό κήπο και μετά την ανθοφορία του ροδακινιού. Η οικονομική ζημία που υπέστη ο επιχειρηματίας περιλαμβάνει το άθροισμα της αναδυόμενης ζημίας και το ποσό της απώλειας κέρδους.
Η αναδυόμενη ζημία περιλαμβάνει: το κόστος απομάκρυνσης του χώρου υγειονομικής ταφής, το κόστος αποκατάστασης του ενεργού στρώματος, το κόστος αναφύτευσης του οπωρώνα ροδάκινων, την ανακατασκευή του πηγαδιού και το σύστημα άρδευσης, για το κατεστραμμένο τμήμα.
Η απώλεια κέρδους σχετίζεται με την αξία των εκκρεμών καρπών της καλλιέργειας ροδάκινου και την αξία της καλλιέργειας μαρουλιού που διακυβεύεται από τη διακοπή της άρδευσης, καθώς και με την απώλεια εισοδήματος των εκατό δένδρων ροδακινιών, για μια περίοδο έξι ετών.
Χωρίς πρόβλεψη για την αποκατάσταση της κανονικής διαχείρισης του ταμείου, η ζημία θα περιλαμβάνει: την απόσβεση του ταμείου λόγω της νέας και επισφαλούς κατάστασης (πιθανή αρνητική αξία), στην οποία προστίθενται οι ζημιές για τα εκκρεμή φρούτα και το κόστος επισκευής του πηγαδιού και του συστήματος άρδευσης.
Πρόκειται για μια δύσκολη προσέγγιση που διέπει τη σχέση μεταξύ του ιδιοκτήτη του δημοτικού κράτους και του επιχειρηματία στον οποίο ο υποψήφιος, μελλοντικός εμπειρογνώμονας, καλείται να παράσχει, σε μόλις έξι ώρες, μια ένδειξη αποζημίωσης. Με τον υπολογισμό, με μια συνθετική διαδικασία, οι διαφορετικές τιμές, που ισχύουν για την επίτευξη συνολικής λιποτίμησης αποκατάστασης, που πραγματοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, λαμβάνουμε τις ακόλουθες τιμές, κατά προσέγγιση και καθαρά ενδεικτικές:

Πρώτη εκτίμηση - κόστος αφαίρεσης και αφαίρεσης του υλικού υγειονομικής ταφής: mc 1.000 x L. 2.000 = L. 2.000.000;

Δεύτερη εκτίμηση - κόστος αποκατάστασης του ενεργού στρώματος, εκτιμώμενο περίπου 500.000 L.

Τρίτη εκτίμηση - αναφύτευση του οπωρώνα ροδάκινου για μερική διάρρηξη, γονιμοποίηση, στηρίγματα, φυτά κ.λπ.: L. 10.000 x 100 φυτά = L. 1.000.000.

Τέταρτη εκτίμηση - ανακατασκευή του πηγαδιού, κοστίζει ως νέο Λ. 20.000.000.

Πέμπτη εκτίμηση - επισκευή του αρδευτικού συστήματος, σύμφωνα με το τιμολόγιο, Λ. 6.000.000.

Έκτη εκτίμηση - εκκρεμή αξία φρούτων: μαρούλι 1,20,00 εκτάρια, προσδοκώμενη τιμή 2.000.000 L. εκτάρια ροδάκινων 0,12,00, αξία κόστους που σχετίζεται με το κόστος που προήλθε από την αρχή του γεωργικού έτους, που αντλήθηκε από τους λογαριασμούς της εταιρείας, Λ. 1.000.000.

Έβδομη εκτίμηση - τιμή κορυφής για 100 ροδάκινα, που αντιστοιχεί στην τιμή κόστους που αναφέρεται στο έκτο έτος Vs.
Η έβδομη εκτίμηση πρέπει να υπολογιστεί με μια αναλυτική διαδικασία, δεδομένου ότι η αγορά δενδροκηπευτικών δεν παρέχει την αξία του εδάφους για εξαετή φυτά. Κατά συνέπεια αυτή η τιμή Vs δίνεται εφαρμόζοντας τον ακόλουθο τύπο:

Β6 = Σύνοψη από 0 έως 6 (Sp - Pr) + Vή (Q6-1)

Από αυτήν την έκφραση μπορεί να φανεί ότι η αξία του εδάφους δίνεται από το άθροισμα, κατά το έκτο έτος, των προηγούμενων δαπανών μετά τις παραγωγές που έγιναν, με αύξηση του ενδιαφέροντος για το γυμνό κεφάλαιο - Vo -. Το άθροισμα των εξόδων περιλαμβάνει: αγορές αγαθών και υπηρεσιών εκτός εταιρείας, φόρους, φόρους και εισφορές, μισθούς, μισθούς, τόκους επί του γεωργικού κεφαλαίου και προκαταβολές, ενώ η συνεισφορά του επίδοματος γης - Bf - αντιπροσωπεύεται: Bf = Vή (Q6-1). Ο τύπος αποκλείει τυχόν αυξήσεις ή περικοπές για καταστάσεις που δεν υπάρχουν κατά τη στιγμή του ατυχήματος.


Βίντεο: ECPE Sample Speaking Test (Ιούλιος 2021).