Πληροφορίες

Συνοπτικές σημειώσεις: Αναλυτική εκτίμηση ρουστίκ ιστορικού

Συνοπτικές σημειώσεις: Αναλυτική εκτίμηση ρουστίκ ιστορικού

Φάσεις της αναλυτικής εκτίμησης ενός ρουστίκ ταμείου που πραγματοποιείται στην άμεση οικονομίαμε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

1. Εισαγωγή

2. Περιγραφή του ταμείου:

  • Γη της πρωτεύουσας
  • Αγροτικό κεφάλαιο:
 • Μηχανές και εργαλεία
 • Ζώα:
 • Υπολογισμός διαθεσιμότητας ζωοτροφών
 • Υπολογισμός του ζωντανού ζωντανού βάρους
 • Σύνθεση του αχυρώνα
 • Προϊόντα μετοχών
  • Προσδιορισμός των εργάσιμων ημερών

3. Εκτίμηση της συνήθους αξίας του ταμείου (άμεση οικονομική διαχείριση):

  • Ανάλυση της ακαθάριστης πωλήσιμης παραγωγής (μικτό κέρδος από σταθερό)
  • Ανάλυση κόστους:
 • Διάφορα έξοδα
 • Παραθέτω, αναφορά
 • Φόροι και εισφορές
 • Μισθοί
 • Μισθοί
 • Τα ενδιαφέροντα
  • Υπολογισμός των συνήθων παροχών γης
  • Αναζητήστε το δοκίμιο κεφαλαιοποίησης
  • Υπολογισμός της κανονικής αξίας

4. Προσθήκες και μειώσεις στην κανονική αξία:

  • Προσθήκες
  • Κρατήσεις

5. Υπολογισμός της αγοραίας αξίας

6. Συμπέρασμα


Βίντεο: Α. Γαλαρνιώτης - Η συμβολή του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας (Ιούλιος 2021).