Πληροφορίες

Η φορολογική μεταρρύθμιση

Η φορολογική μεταρρύθμιση

Οικονομικό 2007

Δείτε πώς αλλάζουν οι ιταλικοί φόροι με τον οικονομικό ελιγμό που ξεκίνησε η κυβέρνηση Prodi. Η τυπική οικογένεια ενός εργαζομένου, με σύζυγο και δύο εξαρτώμενα παιδιά και εισόδημα 1.468 ευρώ καθαρά ανά μήνα (για 13 μήνες), θα κερδίσει 61 ευρώ καθαρά ανά μήνα (πάντα για 13 μήνες). Εάν, ωστόσο, ο μηνιαίος καθαρός μισθός φτάσει τα 4.133 ευρώ, 66 ευρώ θα χαθούν κάθε μήνα. Το κατώτατο όριο για την αποτελεσματική εξοικονόμηση φόρων θα πρέπει να είναι περίπου 40.000 € ακαθάριστο, επιτυγχάνοντας έτσι το "αναδιανεμητικό" αποτέλεσμα που έχει επανειλημμένα υπενθυμίσει η κυβέρνηση σε επίσημες συναντήσεις και το οποίο θα εξασφαλίσει μεγαλύτερο εισόδημα για τις τάξεις χαμηλού εισοδήματος εις βάρος των πλουσιότερων. .

Ακολουθεί μια προσομοίωση του αναδιανεμητικού αποτελέσματος που διατυπώνουν οι τεχνικοί που έχουν αναπτύξει τον προϋπολογισμό και σχετίζονται με μια οικογένεια που αποτελείται από έναν υπάλληλο με σύζυγο και δύο εξαρτώμενα παιδιά: (τα στοιχεία είναι σε ευρώ):

- 21.500 (Ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα) - 1,468 (Καθαρό μηνιαίο) +61 Ευρώ (όφελος ή αύξηση)
- 25.000 - 1.651 +52 ευρώ
- 28.000 - 1.807 +43 ευρώ
- 50.000 - 2.829 -30 ευρώ
- 80.000 - 4.133-66 ευρώ
- 200.000 - 9,432 -137 ευρώ

Ο νέος φόρος εισοδήματος προσωπικού

Οι αγκύλες IRPEF επιστρέφουν σε πέντε. Και οι τιμές αλλάζουν. Η μεταρρύθμιση που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση φέρνει σημαντικές αλλαγές στη δεύτερη ενότητα της μεταρρύθμισης, που εισήγαγε η προηγούμενη κυβέρνηση. Μια παρέμβαση που πρέπει να επιβραβεύσει, σύμφωνα με τους εκτελεστικούς υπολογισμούς, το 90% των φορολογουμένων, οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία εισοδήματος κάτω από 40.000 ευρώ.
Μια πράξη ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων η οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα είναι ωστόσο μηδενική ισορροπία, ως αποτέλεσμα της αύξησης του 1,6% των φορολογουμένων με ανακούφιση 70%. Οι νέες εκπτώσεις, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις τρέχουσες εκπτώσεις από τη φορολογητέα βάση με τις εκπτώσεις για τους εργαζομένους.
Με τον νέο φόρο, η πρώτη κατηγορία φτάνει τα 15.000 ευρώ και υπόκειται σε ποσοστό 23%. Το δεύτερο ποσοστό, 27%, αφορά εκείνους που λαμβάνουν εισόδημα μεταξύ 15,001 και 28.000 ευρώ. Η τρίτη ομάδα κυμαίνεται από 28,001 σε 55.000 ευρώ, στην περίπτωση αυτή το ποσοστό φτάνει το 38%. Για όσους λαμβάνουν εισόδημα μεταξύ 55,001 και 75,000 ευρώ, το ποσοστό φτάνει το 41%. Ενώ για εισοδήματα άνω των 75.000, η ​​φορολογία είναι 43%.
Η περιοχή απαγόρευσης φόρων αυξάνεται από τα παλιά 7.000 ευρώ σε 7.500 ευρώ για τους συνταξιούχους. Για τους εργαζομένους, από την άλλη πλευρά, αυξήθηκε από 7.500 ευρώ σε 8.000 ευρώ, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους η ανάπτυξη της περιοχής απαλλαγής αυξήθηκε από 4.500 ευρώ σε 4.800 ευρώ.
Εκπτώσεις για παιδιά
Για τους εργαζομένους και τους εργαζόμενους με παραπροσαρμογή θα υπάρχει αύξηση κατά 250 ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Το οικογενειακό επίδομα, σε συνδυασμό με την έκπτωση, θα φτάσει τα 2.400 ευρώ για εισοδήματα έως και 14.000 ευρώ με ανηλίκους έως 3 χρόνια. Για παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 18 ετών, μπορείτε να φτάσετε έως και 2.300 €.
Επιπλέον, χάρη στην αφαίρεση που αφαιρείται, ο αυτοαπασχολούμενος θα έχει επίσης αύξηση της εισοδηματικής στήριξης άνω των 100 € κατά μέσο όρο για κάθε ανήλικο παιδί. Ειδικότερα, όσον αφορά τις εκπτώσεις για τα μέλη της οικογένειας και τα εξαρτώμενα παιδιά, η έκπτωση για τον σύζυγο ισούται με 800 ευρώ. Η έκπτωση επαναφέρεται για εισοδήματα από 80.000 ευρώ και άνω. Οι εκπτώσεις για παιδιά κάτω των τριών ετών είναι 900 ευρώ και 800 ευρώ για μεγαλύτερα παιδιά. Η ανακούφιση θα ανέλθει σε ένα μέγιστο εισόδημα 95.000 ευρώ. Τέλος, για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας η έκπτωση ισούται με 750 ευρώ για να φτάσει τα 80.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος. Για κάθε παιδί με αναπηρία, το βασικό ποσό της έκπτωσης αυξάνεται κατά 70 ευρώ. Και για το δεύτερο και το τρίτο παιδί, οι εκπτώσεις μειώνονται πάντοτε στα 110.000 και 125.000 ευρώ αντίστοιχα.

Οι νέοι συντελεστές φόρου εισοδήματος - Οικονομικό 2007

Νέες τιμές IRPEφά

Εισόδημα

Χωρίς φορολογική περιοχήΌριο εισοδήματος βάσει του οποίου δεν καταβάλλονται φόροι

Κάτω των 8.000 ευρώ για τους εργαζόμενουςκάτω των 7.500 ευρώ για συνταξιούχουςκάτω των 4.800 για αυτοαπασχολούμενους

23%

Έως 15.000 ευρώ

27%

Από 15.000 έως 28.000 ευρώ

38%

Από 28.000 έως 55.000 ευρώ

41%

Από 55.000 έως 75.000 ευρώ

43%

Για εισόδημα άνω των 75.000 ευρώ


Βίντεο: Γιάνης Βαρουφάκης - Η ταξική φορολογική μεταρρύθμιση με παραδείγματα (Ιούλιος 2021).