Πληροφορίες

Εκτίμηση: βιβλία - βιβλία εργασίας

Εκτίμηση: βιβλία - βιβλία εργασίας

Βιβλία Estimo


Stefano Amabile ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ με στοιχεία του γεωργικού δικαίου Ed. Hoepli

Φρανκς, Ραγκανίν ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ θεωρίας και εκτιμητικής πρακτικής Bulgarini FI

Paolo Rebasti ΕΚΤΙΜΗΣΗ γενικό ειδικό κτηματολόγιο Ed. Marietti Scuola

Μ. Vizzardi, L. Piatti ΕΚΤΙΜΗΣΗ μητρώου γεωργικών γαιών Εκδ. Καλδερίνη

Vincenzo DAngelo ΕΕΚΤΙΜΗΣΤΕ το συμβατικό αστικό κτηματολόγιο Ed. Hoepli

Giovanni Grittani ΕΚΤΙΜΗΣΗ και επαγγελματική άσκηση Εκδ. Καλδερίνη

Olinto Fabris ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ με στοιχεία νομοθεσίας Edagricole

Igino Michieli ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκδ. Καλδερίνη

G. Porciani, E.V. Finzi Ottolenghi Αγροτική αστική και κτηματολογική ΕΚΤΙΜΗΣΗ Εκδ. Καλδερίνη

Pietro Belli Περιβαλλοντική Περιβαλλοντική Εκτίμηση Κτηματολογίου Εκδ. REDA

Ασκήσεις, εγχειρίδια, εγχειρίδια, οδηγοί κ.λπ.


StefanoAmicabile ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ed. Hoepli

StefanoAmicabile ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Ed. Hoepli

Φρανκς, Ραγκανίν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Ασκήσεις εκτιμήσεις μοντέλων εγχειριδίων Bulgarini FI

Φρανκς, Ραγκανίν ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Bulgarini FI

P. Rebasti, T. Nardi LASTIMO σε ασκήσεις Ed. Marietti Scuola

L.Piatti, M. Vizzardi, E. Alini ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκδ. Καλντερίνη

M. Tazzari Klopf ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗΣ Εκδότης Remo Sàndron

Β. Frei Οδηγός για την προφορική εξέταση από το ESTIMO Σχολή Arnoldo Mondadori

CarloBenazzi ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚΤΙΜΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Εκδ. Sapignoli

V. Πανέκαλντο Πώς αποτιμώνται τα κτίρια και τα οικόπεδα ΕπεξεργασίαoreBuffetti

A. Antonietti ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ CLUEB Μπολόνια

Igino Michieli ΑΚΡΙΒΗ ΑΣΚΗΣΗ Edagricole

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ed. Hoepli

Ribaudo ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εκδ. Καλδερίνη

G.Porciani ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Edagricole


Βίντεο: Economic Update: Exposing Economic Myths (Δεκέμβριος 2021).