Πληροφορίες

Εκτιμώμενες σημειώσεις: IMU

Εκτιμώμενες σημειώσεις: IMU

Προϋπόθεση

Ο Δημοτικός Φόρος (IMU) γεννήθηκε ως φόρος ακίνητης περιουσίας ικανός να ενσωματώνει σε έναν ενιαίο φόρο τον φόρο επί του εισοδήματος των φυσικών προσώπων και το σχετικό πρόσθετο οφειλόμενο σε σχέση με το εισόδημα γης που σχετίζεται με μη μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τον δημοτικό φόρο επί των ακινήτων (ICI). Η κυβέρνηση Μπερλουσκόνι με νομοθετικό διάταγμα αρ. 23 της 14ης Μαρτίου 2011 καθιέρωσε την εισαγωγή του από το 2014, περιορίζεται σε ακίνητα εκτός από την κύρια κατοικία. Κυβέρνηση Monti με νομοθετικό διάταγμα αρ. 201 της 6ης Δεκεμβρίου 2011, γνωστό ως ελιγμός Salva Italia, το οποίο αργότερα μετατράπηκε σε νόμο με τον αριθμό. 214 της 22ας Δεκεμβρίου 2011, έχει αλλάξει ριζικά τη φύση του φόρου, καθιστώντας το νέο ICI στις κύριες κατοικίες και αναμένει την εισαγωγή του από το 2012. Λόγω των πολλών αμφιβολιών που προέκυψαν κατά την αίτηση, εγκρίθηκαν στη συνέχεια τροπολογίες που επηρεάζουν σημαντικά Κανονισμός IMU.
Η προϋπόθεση του φόρου είναι η κατοχή ακινήτων. Ακίνητα σημαίνει κτίρια ή γη, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας και των εξαρτημάτων της.

Φορολογική βάση

Η φορολογική βάση κάθε ιδιοκτησίας επιτυγχάνεται πολλαπλασιάζοντας το κτηματολογικό εισόδημα ή το εισόδημα γης με τον πολλαπλασιαστή που δίδεται από την κατηγορία κτηματολογίου, όλα επανεκτιμώνται κατά 5% εάν κατασκευάζονται, κατά 25% εάν γη. Οι πολλαπλασιαστές είναι:

  • 160 για κτίρια που ταξινομούνται στην κτηματολογική ομάδα Α και στις κτηματολογικές κατηγορίες C / 2, C / 6 και C / 7, με εξαίρεση την κτηματολογική κατηγορία Α / 10 ·
  • 140 για κτίρια που ταξινομούνται στην κτηματολογική ομάδα Β και στις κτηματολογικές κατηγορίες C / 3, C / 4 και C / 5 ·
  • 80 για κτίρια που ταξινομούνται στην κτηματολογική κατηγορία Α / 10 και Δ / 5 ·
  • 60 για κτίρια που ταξινομούνται στην κτηματολογική ομάδα Δ (με εξαίρεση την κατηγορία Δ / 5), αυτός ο πολλαπλασιαστής θα αυξηθεί σε 65 από την 1η Ιανουαρίου 2013.
  • 55 για κτίρια που ταξινομούνται στην κτηματολογική κατηγορία C / 1 ·
  • 135 για τη γη (για τους άμεσους καλλιεργητές που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα γεωργικών συντάξεων ο πολλαπλασιαστής μειώνεται σε 110).

Φορολογικοί δείκτες

Το νομοθετικό διάταγμα που θεσπίζει τον φόρο καθορίζει τους βασικούς συντελεστές, τροποποιήσιμο από μεμονωμένες δημοτικές διοικήσεις με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Οι βασικές τιμές είναι:

  • 0,4% για την κύρια κατοικία, τροποποιήσιμο κατά 0,2% αύξηση ή μείωση.
  • 0,2% για αγροτικά κτίρια (για οργανική χρήση από τον άμεσο γεωργό), οι δήμοι μπορούν να το μειώσουν σε 0,1%.
  • 0,76% για ακίνητα που δεν παράγουν εισόδημα γης και για ακίνητα που ανήκουν σε υποκείμενους στο φόρο i.re.s. ή για μισθωμένα ακίνητα, τροποποιήσιμα έως 0,4%.
  • 0,76% για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, τροποποιήσιμο από 0,46% σε 1,06%.

IMU στη γεωργική γη

Η φορολογική βάση για τον υπολογισμό της ΟΝΕ σε σχέση με τη γεωργική γη καθορίζεται με βάση το εισόδημα κτηματολογίου με αποτέλεσμα το κτηματολόγιο να επανεκτιμηθεί κατά 25% (έτος 2012) και στη συνέχεια πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή 135: αυτός ο συντελεστής μειώνεται σε 110 για τους άμεσους καλλιεργητές και επιχειρηματίες επαγγελματική γεωργική.
Και πάλι για γεωργικές εκτάσεις που ανήκουν σε άμεσους καλλιεργητές και επαγγελματίες γεωργικούς επιχειρηματίες, εγγεγραμμένες στη γεωργική κοινωνική ασφάλιση, που παρέχονται από τους ίδιους αγωγούς, προβλέπονται μειώσεις στη φορολογική βάση.
Υπόκεινται στον φόρο που περιορίζεται στο μέρος με αξία που υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ (ουσιαστικά τίποτα δεν πληρώνεται για γη έως και 6.000 ευρώ). Εκτός από αυτό το ποσό, παρέχεται μια σειρά προοδευτικών μειώσεων φόρου όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Scaglione (ευρώ)% Μείωση
από 0 έως 6.000 συμπεριλαμβανομένων100 %
από 6.000 έως και 15.50070 %
από 15.500 έως 25.500 συμπεριλαμβανομένων50 %
από 25.500 έως 32.000 συμπεριλαμβανομένων25 %

Εξαίρεση 0% για το μέρος που υπερβαίνει τα 32.000 ευρώ.

Εμπορικό κέντρο


Βίντεο: MORISSETTE - RISE UP LIVE REACCIÓNREACTION (Ιούλιος 2021).