Πληροφορίες

DOCG Italian Wines: Κανονισμοί παραγωγής οίνου Barolo DOCG

DOCG Italian Wines: Κανονισμοί παραγωγής οίνου Barolo DOCG

Κανονισμοί παραγωγής - Barolo DOCG

Προεδρικό διάταγμα 1 Ιουλίου 1980.

Αναγνώριση της ελεγχόμενης και εγγυημένης ονομασίας προέλευσης του οίνου
Μπαρόλο

Άρθρο 1
Η ελεγχόμενη και εγγυημένη ονομασία προέλευσης του Barolo προορίζεται για το κόκκινο κρασί Barolo, το οποίο έχει ήδη αναγνωριστεί ως ελεγχόμενη ονομασία προέλευσης με το D.P.R. 23 Απριλίου 1966, η οποία πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτήν την προδιαγραφή παραγωγής.

Άρθρο 2
Το Barolo πρέπει να λαμβάνεται αποκλειστικά από τα σταφύλια της ποικιλίας Nebbiolo των υπο-ποικιλιών Michet, Lampia και Rosè που παράγονται στην περιοχή προέλευσης που περιγράφεται στην ακόλουθη τέχνη. 3.

Άρθρο 3
Η περιοχή προέλευσης των σταφυλιών κατάλληλη για την παραγωγή Barolo, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που έχουν ήδη οριοθετηθεί με D.M. 31 Αυγούστου 1933, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 12ης Οκτωβρίου 1933, αρ. 238, καθώς και εκείνες για τις οποίες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου. 1 του Προεδρικού Διατάγματος 12 Ιουλίου 1963, αρ. 930, περιλαμβάνει ολόκληρη την επικράτεια των δήμων Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga dAlba και εν μέρει την επικράτεια των δήμων Monforte dAlba, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano dAlba, Cherasco και Roddi που υπάγονται στην επαρχία Cuneo.
Αυτή η περιοχή οριοθετείται ως εξής: (παράλειψη).

Άρθρο 4
Οι συνθήκες περιβάλλοντος και καλλιέργειας των αμπελώνων που προορίζονται για παραγωγή
Το del Barolo πρέπει να είναι τα παραδοσιακά της περιοχής και σε κάθε περίπτωση μόνο
αυτά που έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν σταφύλια και παράγωγα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά
Μόνο λοφώδεις αμπελώνες κατάλληλης θέσης και προσανατολισμού και των οποίων τα εδάφη είναι κυρίως αργιλώδης-ασβεστόλιθος πρέπει επομένως να θεωρούνται κατάλληλα.
Οι διατάξεις φύτευσης, τα συστήματα εκπαίδευσης και τα συστήματα κλαδέματος πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιούνται γενικά και σε κάθε περίπτωση κατάλληλα για να μην αλλάζουν τα περίεργα χαρακτηριστικά των σταφυλιών και του κρασιού. αποκλείεται οποιαδήποτε πρακτική εξαναγκασμού και ιδίως η δακτυλιοειδή τομή.
Η μέγιστη παραγωγή ανά εκτάριο σε εξειδικευμένη καλλιέργεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 σταφύλια.
Σε αυτό το όριο, ακόμη και σε εξαιρετικά ευνοϊκά έτη, η παραγωγή πρέπει να πραγματοποιείται με προσεκτική επιλογή των σταφυλιών, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που έχει καθοριστεί παραπάνω από 20%.
Η μέγιστη απόδοση των σταφυλιών στο κρασί δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% κατά την πρώτη ρακέτα και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 65% μετά την υποχρεωτική περίοδο γήρανσης.

Άρθρο 5
Μέσα στη μέγιστη απόδοση που παρέχεται στην προηγούμενη τέχνη. 4 οι αρμόδιοι περιφερειακοί φορείς, αφού έχουν ακούσει τη γνώμη των επαγγελματικών οργανώσεων και των ενδιαφερόμενων φορέων και ινστιτούτων, καθορίζουν ετησίως έως τις 20 Σεπτεμβρίου, ως ένδειξη, τη μέση μοναδιαία παραγωγή των σταφυλιών και την ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής.
Οι ενδιαφερόμενοι οδηγοί που αναμένουν να λάβουν υψηλότερη απόδοση από την ενδεικτική, πρέπει αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής τους, να αναφέρουν, υποδεικνύοντας αυτήν την ημερομηνία, την εκτίμηση της υψηλότερης απόδοσης, με συστημένη επιστολή προς τους φορείς της Περιοχή Πιεμόντε υπεύθυνη για την περιοχή, για τους κατάλληλους ελέγχους από την ίδια.
Η μέση ενδεικτική απόδοση πρέπει να καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την εποχιακή τάση και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες καλλιέργειας (συστήματα φύτευσης, συστήματα καλλιέργειας κ.λπ.) προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της έκθεσης σταφυλιών με την πραγματική παραγωγή των αμπελώνων.

Άρθρο 6
Οι οινοποιήσεις και οι υποχρεωτικές εργασίες γήρανσης πρέπει να πραγματοποιούνται στην περιοχή που ορίζεται στην τέχνη. 3.
Το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών, αφού άκουσε τη γνώμη της εθνικής επιτροπής για την προστασία των ονομασιών προέλευσης των οίνων, μπορεί επίσης να επιτρέψει τη διεξαγωγή των προαναφερόμενων οινοποιιών και υποχρεωτικών εργασιών γήρανσης από τις εταιρείες οι οποίες, με εργοστάσια εγκατεστημένα στα εδάφη των επαρχιών του Κουνέο , Asti, Alessandria που περιλαμβάνονται στην τέχνη. 4 των προδιαγραφών που επισυνάπτονται στο Προεδρικό Διάταγμα 23 Απριλίου 1966, δείχνουν ότι έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτές τις πράξεις, κατόπιν βεβαίωσης από το αρμόδιο εμπορικό επιμελητήριο.

Άρθρο 7
Τα σταφύλια που προορίζονται για οινοποίηση, υπόκεινται σε προηγούμενη ταξινόμηση, εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να εξασφαλίζουν στο κρασί ελάχιστη συνολική περιεκτικότητα σε φυσική αλκοόλη 12,50 βαθμούς.
Στην οινοποίηση επιτρέπονται μόνο πιστές και συνεχείς οινολογικές πρακτικές, ικανές να δώσουν στο κρασί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η αποθήκευση και η γήρανση του κρασιού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις παραδοσιακές μεθόδους.
Ο οίνος πρέπει να υποστεί περίοδο γήρανσης τουλάχιστον τριών ετών και να φυλάσσεται για τουλάχιστον δύο χρόνια αυτής της περιόδου σε βαρέλια βελανιδιάς ή καστανιάς.
Η περίοδος γήρανσης ξεκινά την 1η Ιανουαρίου μετά το έτος παραγωγής των σταφυλιών.
Η προσθήκη, για λόγους βελτίωσης, του νεότερου Barolo στο ίδιο παλιό Barolo ή αντίστροφα επιτρέπεται έως και 15% κατ 'ανώτατο όριο.
Στην ετικέτα, πρέπει να εμφανίζεται το χίλιο που σχετίζεται με το κρασί που ανταγωνίζεται κατά κύριο λόγο.
Ο ελεγχόμενος και εγγυημένος χαρακτηρισμός οίνου προέλευσης Barolo, όταν ολοκληρωθεί η υποχρεωτική περίοδος γήρανσης, πρέπει να υποβληθεί στη δοκιμή δοκιμής που προβλέπεται στο σημείο 4 της τέχνης. 5 του Προεδρικού Διατάγματος 930.
Αυτό το τεστ δοκιμής πρέπει να διεξαχθεί από ειδική επιτροπή, συνήθως στο κρατικό γεωργικό τεχνικό ινστιτούτο που ειδικεύεται στην αμπελουργία και την λενολογία στην Alba, όπου βρίσκεται η ίδια η επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες που εκδίδονται ειδικά από το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών, αφού ακούσει τη γνώμη της εθνικής επιτροπής για την προστασία των ονομασιών προέλευσης των οίνων και των ενδιαφερόμενων φορέων.

Άρθρο 8
Το Barolo, όταν κυκλοφορεί για κατανάλωση, πρέπει να πληροί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
χρώμα: κόκκινο γρανάτης με πορτοκαλί αντανακλάσεις. μυρωδιά: χαρακτηριστικό, αιθέριο, ευχάριστο, έντονο άρωμα. γεύση: ξηρή, γεμάτη, στιβαρή, λιτή αλλά βελούδινη, αρμονική.
συνολική ελάχιστη περιεκτικότητα σε αλκοόλ: 13 βαθμούς ελάχιστη ολική οξύτητα: 5 ανά χίλια · ελάχιστο καθαρό ξηρό εκχύλισμα: γρ. 23 λίτρα.
Ο Υπουργός Γεωργίας και Δασών έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, με το δικό του διάταγμα, τα ελάχιστα όρια που αναφέρονται παραπάνω για την ολική οξύτητα και το καθαρό ξηρό εκχύλισμα.

Άρθρο 9
Το Barolo που υπόκειται σε περίοδο γήρανσης τουλάχιστον πέντε ετών μπορεί να φέρει τον όρο αποθεματικό ως πρόσθετη προδιαγραφή.
Οι φιάλες στις οποίες συσκευάζεται προς πώληση το Barolo πρέπει να είναι σχήματος albeisa ή να αντιστοιχούν στην αρχαία χρήση ή παράδοση, χωρητικότητας που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 350 cc, σκούρου γυαλιού και κλειστές με πώματα φελλού.
Απαγορεύεται η συσκευασία και η τεχνητή παρουσίαση των φιαλών, που μπορεί να παραπλανήσουν τον καταναλωτή ή σε κάθε περίπτωση που να προσβάλλουν το κύρος του κρασιού.

Άρθρο 10
Η ονομασία Barolo chinato επιτρέπεται για αρωματισμένους οίνους που παρασκευάζονται με βάση το κρασί Barolo χωρίς την προσθήκη γλευκών ή οίνων που δεν δικαιούνται αυτήν την ονομασία και με αρωματισμό που επιτρέπει, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, την αναφορά στην ονομασία στην Κίνα.

Άρθρο 11.
Απαγορεύεται η χρήση, μαζί με την ονομασία Barolo, οποιωνδήποτε επιπρόσθετων προσόντων εκτός από εκείνα που προβλέπονται σε αυτήν την προδιαγραφή, συμπεριλαμβανομένων των επίθετων: έξτρα, πρόστιμο, επιλεγμένο, επιλεγμένο και παρόμοιο.
Ωστόσο, επιτρέπεται η χρήση ενδείξεων που αναφέρονται σε ονόματα, εταιρικές επωνυμίες, ιδιωτικές μάρκες, κοινοπραξίες, οι οποίες δεν έχουν επαίνους και δεν είναι κατάλληλες για παραπλάνηση του αγοραστή.
Επιτρέπεται επίσης η χρήση γεωγραφικών και τοπωνυμικών ενδείξεων που αναφέρονται σε δήμους, χωριά, αγροκτήματα, κτήματα, κτήματα, αγροικίες και παρόμοια, καθώς και γεωγραφικές προδιαγραφές, bricco, ακτές, αμπελώνες και άλλα συνώνυμα τοπικής χρήσης, που αποτελούνται από περιοχές, τοποθεσίες. και χάρτες που περιλαμβάνονται στην περιοχή που ορίζεται στην προηγούμενη τέχνη. 3 και από τα οποία στην πραγματικότητα αποκτήθηκαν τα σταφύλια από τα οποία αποκτήθηκε το τόσο κατάλληλο κρασί.
Οι ενδιαφερόμενοι οδηγοί που θέλουν να κάνουν δικές τους ή να παραχωρήσουν τη χρήση των γεωγραφικών ή τοπωνυμικών ενδείξεων και των γεωγραφικών προδιαγραφών στους αγοραστές των σταφυλιών και του κρασιού αυτής της προέλευσης, θα πρέπει να είναι πεινασμένοι για αυτό, ειδικό αίτημα στην ετήσια έκθεση των σταφυλιών, που θα αναφέρει ξεχωριστά την προέλευση. Η ίδια ένδειξη πρέπει επίσης να τοποθετηθεί στην τεκμηρίωση που απαιτείται από το νόμο.
Το Εμπορικό, Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Γεωργικό Επιμελητήριο του Κούνεο πρέπει να καταρτίσει, στο Μητρώο Barolo, ένα ειδικό κτηματολόγιο των αμπελώνων με γεωγραφικές προδιαγραφές και πρέπει να εκδίδει ετησίως τις αποδείξεις των σταφυλιών που περιέχουν τις σχετικές συγκεκριμένες ενδείξεις.

Άρθρο 12.
Τα μπουκάλια ή άλλα δοχεία που περιέχουν Barolo πρέπει πάντα να περιέχουν μια αληθινή ή τεκμηριωμένη ένδειξη του έτους παραγωγής των σταφυλιών.
Η ελεγχόμενη και εγγυημένη ονομασία προέλευσης Barolo πρέπει πάντα να επισημαίνεται, ωστόσο πρέπει να εμφανίζεται με χαρακτήρες των οποίων το ύψος και το πλάτος δεν είναι μικρότερο από τα 2/5 του μέγιστου οποιουδήποτε άλλου δείκτη που εμφανίζεται στην κύρια ετικέτα της φιάλης.

Άρθρο 13.
Όποιος παράγει, πωλεί, προσφέρει προς πώληση ή διανέμει με άλλο τρόπο για κατανάλωση με τον ελεγχόμενο και εγγυημένο ονομαστικό οίνο προέλευσης Barolo που δεν πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις που ορίζονται από αυτήν την προδιαγραφή παραγωγής, τιμωρείται από τη γιαγιά της τέχνης. 28 του Προεδρικού Διατάγματος 930.


Βίντεο: How to Pronounce Barolo? Italian Wine Pronunciation (Οκτώβριος 2021).